Wijzigingswet Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 11-04-2018 Stb. 2018, 120 34745 03-05-2018 Stb. 2018, 140 Alg. 1
01-07-2018 Nieuwe-regeling 11-04-2018 Stb. 2018, 120 34745 03-05-2018 Stb. 2018, 140 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Onderdelen B, C, E, subonderdeel b, en F.1)
  2. Onderdelen A, D, E, subonderdeel a, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T en U.2)
  3. [...opmerking...]3)
Naar boven