Besluit tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, Vreemdelingenbesluit 2000

[Regeling vervallen per 20-10-2018.]
Geldend van 20-04-2018 t/m 19-10-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 11 april 2018, nummer 2237281, tot tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 4.17b, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Gehoord de Commandant van de Koninklijke Marechaussee;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 20-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 april 2018

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

M.G.J. Harbers

Terug naar begin van de pagina