Vervallenverklaring tenaamstelling personen zonder Nederlands adres en overleden personen

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-06-2020.]
Geldend van 12-04-2018 t/m heden

Vervallenverklaring tenaamstelling personen zonder Nederlands adres en overleden personen

Kenmerk JBZ.18.12294

De directie van de RDW maakt bekend dat de tenaamstelling van een aantal voertuigen in het kentekenregister waarvan de eigenaar of houder niet langer in Nederland woont, vervallen zal worden verklaard. Dit geldt ook voor een aantal voertuigen in het kentekenregister waarvan de eigenaar of houder blijkens de Basisregistratie Personen als overleden is geregistreerd.

De tenaamstellingen worden vervallen verklaard omdat naar het oordeel van de directie van de RDW is gebleken dat de eigenaar of houder van de betreffende voertuigen niet in Nederland traceerbaar dan wel overleden is. De directie baseert dit oordeel op:

 • de Basisregistratie Personen, en de vaststellingen dat:

  • in het kentekenregister geen Burgerservicenummer van de eigenaar of houder is geregistreerd;

  • er gedurende geruime tijd geen houderschapsbelasting is betaald;

  • er geen actueel APK-goedkeuringsrapport is afgegeven, en

  • voor de voertuigen geen WAM-verzekering is afgesloten.

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de bewaking van de zuiverheid van het kentekenregister als basisregistratie is de RDW van oordeel dat de zuiverheid van het kentekenregister is gediend met de verwijdering van de hier bedoelde registraties. Dit alles leidt tot het navolgende besluit.

BESLUIT:

 • 1. Om de tenaamstelling van de betreffende voertuigen met een tenaamstellingsdatum van voor 1 januari 2014 waarvan de eigenaar of houder niet langer in Nederland woonachtig is, vervallen te verklaren met ingang van 11 juni 2018.

 • 2. Om de tenaamstelling van de betreffende voertuigen met een tenaamstellingsdatum van voor 1 januari 2017 waarvan de eigenaar of houder blijkens de Basisregistratie Personen is overleden, vervallen te verklaren met ingang van 11 juni 2018.

De vervallenverklaring van een tenaamstelling heeft tot gevolg dat met het betreffende voertuig geen gebruik meer mag worden gemaakt van de openbare weg.

Erfgenamen of andere belanghebbenden kunnen de vervallenverklaring voorkomen door vóór de voorgenomen datum van vervallenverklaring het voertuig over te schrijven op naam van een Nederlandse eigenaar of houder. Overschrijving is mogelijk bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie.

Na overschrijving op naam van een in Nederland wonende eigenaar of houder zullen voor de betreffende voertuigen de voertuigverplichtingen gehandhaafd gaan worden. Dit betekent dat, voor zover van toepassing, voor het voertuig een WAM-verzekering moet zijn afgesloten, een APK- goedkeuringsrapport moet zijn afgegeven en dat motorrijtuigenbelasting wordt geheven.

Als met het voertuig (tijdelijk) geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg kan handhaving van de voertuigverplichtingen worden voorkomen door de geldigheid van het kentekenbewijs te schorsen. Een schorsing kan online worden aangevraagd via de website van de RDW of bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie.

Voor eventuele vragen kunt u bellen naar 0900 – 07 39.

Dit besluit is gebaseerd op artikel 51a, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 40b, vierde lid onder a en d van het Kentekenreglement.

De directie van de RDW,

namens deze,

A. van Ravestein

Algemeen directeur

Terug naar begin van de pagina