Wijzigingsregeling Regeling aanpassing voertuigen, enz. (niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/24173, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Artikel VII

De Regeling codering beperkingen rijbevoegdheid zoals deze luidde voor inwerkingtreding van artikel II van deze regeling blijft van toepassing op personen aan wie de verplichting is opgelegd tot het deelnemen aan het alcoholslotprogramma en aan wie sedertdien niet een rijbewijs is afgegeven zonder de voor het alcoholslotprogramma geldende codering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina