Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/59570, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Terug naar begin van de pagina