Regeling periodiek evaluatieonderzoek

[Regeling vervallen per 27-07-2022.]
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-03-2018.
Geldend van 27-03-2018 t/m 26-07-2022

Wetstechnische informatie voor § 4

Informatie geldend op 27-03-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 27-03-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-07-2022 Intrekking-regeling 11-07-2022 Stcrt. 2022, 19587 11-07-2022 Stcrt. 2022, 19587 Alg. 1
27-03-2018 t/m 01-01-2018 Nieuwe-regeling 15-03-2018 Stcrt. 2018, 16632 15-03-2018 Stcrt. 2018, 16632

Opmerkingen

  1. Artikel 11 van Stcrt. 2022/19587 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven