Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag

Geraadpleegd op 09-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 15-03-2018.
Geldend van 15-03-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 15-03-2018

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 15-03-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-03-2018 Nieuwe-regeling Stcrt. 2018, 13539
rectificatie in
Stcrt. 2018, 13539
2018R003 Stcrt. 2018, 13539
Naar boven