Besluit geheimverklaring opdrachten betreffende productie identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 maart 2018, nr. MinBuza-2018.1054-18, tot geheimverklaring van opdrachten betreffende de productie van identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2.23, aanhef en onder e, van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Opdrachten betreffende de productie van identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden worden geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Namens deze:

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt

Terug naar begin van de pagina