Bekendmaking vaststelling formulieren landelijk register kinderopvang 2018

[Regeling vervallen per 01-03-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 28-02-2018

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 7, vijfde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2018]

Het op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang gepubliceerde aanvraagformulier voor exploitatie van een peuterspeelzaal en het formulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een peuterspeelzaal vervallen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2018]

Het op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang gepubliceerde aanvraagformulier voor exploitatie van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, het aanvraagformulier voor exploitatie van een gastouderbureau en het aanvraagformulier voor exploitatie van een gastouderopvang, worden vervangen door de bij deze bekendmaking gevoegde bijlagen een tot en met drie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2018]

Het op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang gepubliceerde formulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, het formulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een gastouderbureau en het formulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een voorziening voor gastouderopvang, worden vervangen door de bij deze bekendmaking gevoegde bijlagen vier tot en met zes.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2018]

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze bekendmaking zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 november 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de Directeur Kinderopvang,

M.C. van Tuyll

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2 van de bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

[Vervallen per 01-03-2018]

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

[Vervallen per 01-03-2018]

Bijlage 259931.png
Bijlage 259932.png
Bijlage 259933.png
Bijlage 259934.png
Bijlage 259935.png

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2 van de bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

[Vervallen per 01-03-2018]

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

[Vervallen per 01-03-2018]

Bijlage 259936.png
Bijlage 259937.png
Bijlage 259938.png
Bijlage 259939.png
Bijlage 259940.png

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2 van de bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

[Vervallen per 01-03-2018]

Aanvraag Exploitatie gastouderopvang

[Vervallen per 01-03-2018]

Bijlage 259941.png
Bijlage 259942.png
Bijlage 259943.png
Bijlage 259944.png

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 3 van de bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

[Vervallen per 01-03-2018]

Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

[Vervallen per 01-03-2018]

Bijlage 259945.png
Bijlage 259946.png
Bijlage 259947.png
Bijlage 259948.png
Bijlage 259949.png
Bijlage 259950.png

Bijlage 5. als bedoeld in artikel 3 van de bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

[Vervallen per 01-03-2018]

Wijziging Gastouderbureau

[Vervallen per 01-03-2018]

Bijlage 259951.png
Bijlage 259952.png
Bijlage 259953.png
Bijlage 259954.png
Bijlage 259955.png
Bijlage 259956.png

Bijlage 6. als bedoeld in artikel 3 van de bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2017, 2017-0000172908, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018

[Vervallen per 01-03-2018]

Wijziging Gastouderopvang

[Vervallen per 01-03-2018]

Bijlage 259957.png
Bijlage 259958.png
Bijlage 259959.png
Bijlage 259960.png
Bijlage 259961.png
Terug naar begin van de pagina