Wet forensische zorg

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.13c

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398
01-01-2019 Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 225 33012 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Naar boven