Wet forensische zorg

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit forensische zorg
  2. Regeling forensische zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2023 Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
01-01-2020 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
01-01-2019 Nieuwe-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Naar boven