Besluit verlenen ondermandaat en ondervolmacht kwartiermaker programma Maatschappelijke Diensttijd

Geldend van 14-02-2018 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 februari 2018, houdende het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht aan de kwartiermaker programma Maatschappelijke Diensttijd

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16a van de Mandaatregeling VWS en artikel 17 van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

De volgende functionaris heeft voor de duur van het traject kwartier maken proces Maatschappelijke diensttijd de bevoegdheid om in naam van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten te nemen voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van dit traject: Mevrouw J.H. de Jager, kwartiermaker.

Artikel 2

De volgende functionaris, heeft voor de duur van het traject kwartier maken proces Maatschappelijke diensttijd de bevoegdheid om in naam van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten tot een bedrag van € 100.000,– incl. BTW, voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van het project: Mevrouw J.H. de Jager, kwartiermaker.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina