Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2021.
Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 06-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 43
 2. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 58o
 3. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 28aa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel 48

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 03-12-2014
samen met
24-01-2018
Stb. 2014, 494
samen met
Stb. 2018, 37
33891
samen met
32399
Alg. 1
06-11-2021 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667 28-10-2021 Stb. 2021, 523
01-01-2020 Nieuwe-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 36 31996 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)
 2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor artikel 33, tiende lid, in plaats van artikel 38, tiende lid.2)
Naar boven