Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)

De Minister voor Medische Zorg,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving gericht op samenstellingseisen van bepaalde categorieën levensmiddelen tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Dat het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) met ingang van 01 maart 2018 in werking zal treden.

  • 3. Het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 4. Dat het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) met ingang van 01 maart 2018 het op 15 april 2014 vastgestelde specifieke interventiebeleid, voorheen genaamd Bijzondere eet- en drinkwaren, vervangt.

, 31 januari 2018

De Minister voor Medische Zorg,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

voor deze,

R.J.T. van Lint

Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Terug naar begin van de pagina