Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën: Dossierarchief 1945–1963

Geldend van 16-01-2018 t/m heden

Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën: Dossierarchief 1945–1963

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op de Verklaring van Overdracht van 20 oktober 1994 waarbij dit archief door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Archief is overgedragen en de bijbehorende regeling van de openbaarheid,

Gehoord de Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in het archief van het Ministerie van Koloniën: dossierarchief 1945–1963, nummer archiefinventaris 2.10.54, worden opgeheven met uitzondering van de archiefbescheiden die zijn geborgen in de volgende inventarisnummers:

1921–1926

3673

6568

8806–8808

10318–10320

11256

2035–2058

3937

6582–6584

8832–8835

10347

11339

2346

3939

6587

8841

10370–10372

11340

2564

4103–4109

6610

8869–8876

10384

11373–11379

2597

4258–4263

6630

8881–8884

10432–10434

11409

2598

4385

6652

8886

10479

11415

2601–2607

4416

6655

8937–8950

10483

11422

2618

4520

6671

9033

10484

11432

2619

4557

6678

9065–9071

10527

11434

2646

4691

6797–6799

9076–9080

10529

11578

2660–2666

4604–4708

6812

9113–9114

10552

11598

2674–2677

4866–4868

6831

9161

10555

11650

2689

5013

6834

9163

10574

11669

2710

5014

6835

9241–9248

10575–10599

11672

2792

5087–5095

6885

9337

10616

11673–11677

2877

5135–5137

6914

9352

10627

11724

2916

5287

6940

9362

10660

11839

3067

5368

7200

9370–9371

10661

11941

3183–3186

5410

7215

9539

10677

11942

3192

5418

7479

9554

10687

11948

3193

5426

7480

9556

10697

11949

3214

5410

7486–7491

9565

10700–10701

11952–11954

3241

5418

7557

9326

10704

11956

3277

5426

7590

9628

10762–10763

11957

3283

5434–5438

7722

9630

10773

11968

3298

5485

7764

9632

10788

11996

3326

5515

7938

9634–9636

10811

11998

3368

5580

7951

9652

10826

11999

3370

5635

8002

9667

10857

 

3371

5867

8098

9674

10888

 

3376

5968

8139

9823

10904

 

3392

6024

8145

9830

10916

 

3433

6045

8209

9852

11086–11089

 

3579

6081–6132

8224

9859

11124

 

3592

6243–6251

8287

9879

11147

 

3593

6287

8747

10193

11232

 

3601

6368

8765

10228–10234

11242

 

3603

6401

8782

10280

11255

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina