Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2018

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/311835, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2018

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL,

R.P. Lapperre

Terug naar begin van de pagina