Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2018

De Centrale Commissie Dierproeven besluit als tarieven, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de Dierproevenregeling 2014, vast te stellen:

 • Wijzigingsverzoek gericht op een bijlage dierproeven: € 818,–

 • Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project: € 1.285,-

 • Vergunningaanvraag op projectniveau:

  • bij een bijlage dierproeven: € 1.285,–

  • bij een bijlage dierproeven met een eenvoudige dierproef geldt het bedrag van € 818,–

  • bij twee bijlagen dierproeven: € 1.537,–

  • bij drie bijlagen dierproeven: € 1.791,–

  • bij meer bijlagen dierproeven: voorgaand tarief verhoogd met € 143,– per extra bijlage dierproeven

’s-Gravenhage, 1 december 2017

Namens de Centrale Commissie Dierproeven

L.J. Hellebrekers

Terug naar begin van de pagina