Besluit vervanging analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017

Geldend van 23-12-2017 t/m heden

Besluit vervanging van analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op:

besluit:

Artikel 1

  • 2 Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek routinematige digitale vervanging inkomende post van door de Nederlandse Zorgautoriteit ontvangen analoge archiefbescheiden 2017.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Nederlandse Zorgautoriteit

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina