Besluit vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 26-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2017, nr. MBO-1278627 inzake de vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het kalenderjaar 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, derde en vierde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het kalenderjaar 2018 wordt:

  • a. voor de aanvraagperiode van 1 januari tot 1 februari vastgesteld op € 11,35 miljoen, en

  • b. voor de aanvraagperiode van 1 juni tot 1 juli vastgesteld op € 8,05 miljoen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Terug naar begin van de pagina