Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1870–2001

Geldend van 21-12-2017 t/m heden

Besluit van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1870–2001, bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in het archief van het Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (1870) 1970–2001 beperkingen aan de openbaarheid behoeft:

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 21-07-2016, met kenmerk EDOC-#1042432-v1.

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

376

2042

377

2040

420

2041

434

2046

444

2046

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (1870) 1970–2001’.

Den Haag, 10 november 2017

De Minister van Defensie,

voor deze,

De Secretaris-generaal,

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina