Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats

Geldend van 21-12-2017 t/m heden

Besluit van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van het archief van de Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979, bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in het archief van de Rijksverdedigingsorganisatie/ TNO 1925 - 1979, beperkingen aan de openbaarheid behoeft;

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 17-10-2017, met kenmerk 1229917;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

231

2036

241

2041

244

2044

882

2021

883

2018

1000

2039

1001

2039

1002

2039

1376

2055

1508

2037

1509

2038

1510

2039

1511

2044

1512

2053

1513

2045

1514

2039

1515

2050

1516

2037

1517

2051

1518

2034

1519

2040

1520

2048

1521

2035

1522

2038

1523

2039

1524

2045

1525

2046

1526

2047

1527

2050

1528

2051

1529

2035

1530

2038

1531

2046

1532

2036

1533

2039

1534

2042

1535

2045

1536

2048

1537

2050

1538

2053

1539

2041

1540

2045

1541

2050

1542

2053

1543

2041

1544

2045

1545

2048

1546

2045

1547

2049

1548

2051

1549

2040

1550

2046

1551

2053

1552

2039

1553

2050

1554

2040

1555

2052

1556

2038

1557

2042

1558

2051

1559

2037

1560

2040

1561

2045

1562

2040

1563

2044

1564

2040

1565

2040

1566

2041

1567

2037

1568

2040

1569

2040

1570

2040

1571

2052

1572

2047

1573

2046

1574

2051

1575

2048

1576

2047

1577

2041

1578

2041

1579

2031

1580

2032

1581

2032

1582

2032

1583

2032

1584

2033

1585

2034

1586

2035

1587

2035

1588

2035

1589

2036

1590

2037

1591

2037

1592

2038

1593

2039

1594

2042

1595

2040

1596

2038

1597

2040

1598

2041

1599

2040

1600

2041

1601

2044

1602

2042

1603

2042

1604

2042

1605

2043

1606

2044

1607

2046

1608

2044

1609

2044

1610

2045

1611

2045

1612

2049

1613

2052

1614

2027

1615

2029

1616

2026

1617

2027

1618

2027

1619

2029

1620

2030

1621

2029

1623

2020

1624

2025

1625

2027

1626

2027

1627

2028

1628

2029

1629

2035

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979’.

Den Haag, 10 november 2017

De Minister van Defensie,

voor deze,

De Secretaris-generaal

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina