Besluit financiële bijdrage 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van het college van afgevaardigden van 13 december 2017 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2018)

Het college van afgevaardigden,

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2018;

BESLUIT:

Artikel 1. Hoogte financiële bijdrage

  • 1 De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2018 voor categorie 1 bedraagt: € 790.

  • 2 De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2018 voor categorie 2 bedraagt: € 259.

Artikel 2. Korting op de financiële bijdrage

Op het tarief van de financiële bijdrage voor het jaar 2018 wordt een korting van € 70 verleend.

Terug naar begin van de pagina