Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2017, 2017-0000195288, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, tweede, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 66, achtste lid, van de Pensioenwet en artikel 78, achtste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Deelt mede:

Dat met ingang van 1 januari 2018 in de hierna genoemde regelgeving, de bedragen zijn gewijzigd en als volgt luiden:

A. Algemene Kinderbijslagwet

  • 1. [Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

  • 2. [Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

  • 3. De kinderbijslagbedragen, genoemd in artikel 12, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedragen:

    • a. voor een kind dat jonger is dan 6 jaar: € 201,05;

    • b. voor een kind dat 6 jaar of ouder is, maar jonger is dan 12 jaar: € 244,13; en

    • c. voor een kind dat 12 jaar of ouder is, maar jonger is dan 18 jaar: € 287,21.

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina