Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op het bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel, het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van inzittenden of lading door ander boordpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten onder invloed van:

Ad a) Hoewel artikel 2.12, eerste lid, niet noodzakelijkerwijs alcohol betreft, kan deze richtlijn betrekking hebben op cockpitpersoneel of ander boordpersoneel of (via art. 2.12, zesde lid) op luchtverkeersdienstverleners onder invloed van alcohol, waarbij (om enige reden) op incorrecte wijze of in het geheel geen alcoholgehalte van adem, bloed of urine is vastgesteld. Het kan ook gaan om andere middelen dan alcohol of een combinatie van middelen. Indien verdachte in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde of een daarmee gelijk te stellen toestand, dient dit als verzwarend te worden beoordeeld.

Ad b) Bij artikel 2.12, derde lid, is het adem-alcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG) bekend. De in de tabellen vermelde strafmaat is vastgesteld, uitgaande van de gemeten alcoholwaarde en het soort luchtvaartuig waarmee het delict werd begaan. Naast het vliegen onder invloed ziet de richtlijn tevens op de diverse vormen van weigering met betrekking tot onderzoek naar het AAG en BAG, zoals bedoeld in de artikelen 11.4 en 11.6 Wet luchtvaart. Ook ziet deze richtlijn op het (doen) bedienen van een luchtvaartuig tijdens duur vliegverbod (art. 11.5 Wet luchtvaart) en/of het geven van luchtverkeersleiding tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding (art. 11.8a Wet luchtvaart).

Bedienen luchtvaartuig ≥ 6.000 kg

Artikel 2.12 lid 3 wet luchtvaart

Artikel 2.12 lid 6 wet luchtvaart

– Cockpitpersoneel (piloten)

– Luchtverkeersleider (ongeacht type luchtvaartuig)

 

First offender

1x recidive (5 jaar), meermalen recidive = maatwerk

Bag

Ugl

Geldboete

OBV in weken

Gevangenisstraf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenisstraf

0.22 t/m 0.28

95 t/m 120

1.100

   

1.600

   

0.29 t/m 0.35

125 t/m 150

1.700

   

2.500

   

0.36 t/m 0.41

155 t/m 180

2.300

   

3.400

   

0.42 t/m 0.48

185 t/m 210

2.800

   

4.200

   

0.49 t/m 0.55

215 t/m 240

3.400

   

5.000

   

0.56 t/m 0.62

245 t/m 270

4.000

   

6.000

   

0.63 t/m 0.69

275 t/m 300

4.600

23

 

6.500

34

 

0.70 t/m 0.76

305 t/m 330

5.000

31

 

7.500

46

 

0.77 t/m 0.83

335 t/m 360

5.500

39

 

8.000

58

 

0.84 t/m 0.90

365 t/m 390

6.000

47

 

9.000

70

 

0.91 t/m 0.97

395 t/m 420

6.500

51

 

9.500

76

 

0.98 t/m 1.04

425 t/m 450

6.500

53

 

9.500

79

 

1.05 t/m 1.10

455 t/m 480

6.500

55

 

9.500

82

 

1.11 t/m 1.17

485 t/m 510

7.000

57

 

10.000

85

 

1.18 t/m 1.24

515 t/m 540

7.000

59

 

10.000

88

 

1.25 t/m 1.31

545 t/m 570

7.000

61

 

10.000

91

 

1.32 t/m 1.38

575 t/m 600

7.500

63

 

11.000

94

 

1.39 t/m 1.45

605 t/m 630

7.500

65

 

11.000

97

 

1.46 t/m 1.53

635 t/m 665

7.500

67

 

11.000

100

 

1.54 t/m 1.60

670 t/m 695

 

70

10 wkn

 

105

16 wkn

1.61 t/m 1.67

700 t/m 725

 

72

10 wkn

 

108

16 wkn

1.68 t/m 1.73

730 t/m 755

 

74

10 wkn

 

111

16 wkn

1.74 t/m 1.80

760 t/m 785

 

76

10 wkn

 

114

16 wkn

1.81 t/m 1.87

790 t/m 815

 

78

11 wkn

 

117

16 wkn

1.88 t/m 1.94

820 t/m 845

 

80

11 wkn

 

120

16 wkn

1.95 t/m 2.01

850 t/m 875

 

82

11 wkn

 

123

16 wkn

2.02 t/m 2.08

880 t/m 905

 

84

11 wkn

 

126

4 mnd

2.09 t/m 2.15

910 t/m 935

 

86

11 wkn

 

129

4 mnd

2.16 t/m 2.22

940 t/m 965

 

88

11 wkn

 

132

4 mnd

2.23 t/m 2.30

970 t/m 1.000

 

90

11 wkn

 

135

4 mnd

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bedienen luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig)

Artikel 2.12 lid 3 wet luchtvaart

Artikel 2.12 lid 6 wet luchtvaart

– Cockpitpersoneel (piloten)

– assistent-Luchtverkeersleider (ongeacht type luchtvaartuig)

 

First offender

1x recidive (5 jaar), meermalen recidive = maatwerk

Bag

Ugl

Geldboete

OBV in weken

Gevangenisstraf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenisstraf

0.22 t/m 0.28

95 t/m 120

700

   

1.000

   

0.29 t/m 0.35

125 t/m 150

1.100

   

1.600

   

0.36 t/m 0.41

155 t/m 180

1.400

   

2.100

   

0.42 t/m 0.48

185 t/m 210

1.800

   

2.700

   

0.49 t/m 0.55

215 t/m 240

2.200

   

3.300

   

0.56 t/m 0.62

245 t/m 270

2.600

   

3.900

   

0.63 t/m 0.69

275 t/m 300

2.900

13

 

4.300

19

 

0.70 t/m 0.76

305 t/m 330

3.300

18

 

5.000

27

 

0.77 t/m 0.83

335 t/m 360

3.700

23

 

5.500

34

 

0.84 t/m 0.90

365 t/m 390

4.100

28

 

6.000

42

 

0.91 t/m 0.97

395 t/m 420

4.200

33

 

6.000

49

 

0.98 t/m 1.04

425 t/m 450

4.300

34

 

6.000

51

 

1.05 t/m 1.10

455 t/m 480

4.400

35

 

6.500

52

 

1.11 t/m 1.17

485 t/m 510

4.500

37

 

6.500

55

 

1.18 t/m 1.24

515 t/m 540

4.700

38

 

6.500

57

 

1.25 t/m 1.31

545 t/m 570

4.800

39

 

7.000

58

 

1.32 t/m 1.38

575 t/m 600

4.900

41

 

7.000

61

 

1.39 t/m 1.45

605 t/m 630

5.000

42

 

7.000

63

 

1.46 t/m 1.53

635 t/m 665

5.000

43

 

7.500

63

 

1.54 t/m 1.60

670 t/m 695

 

45

2 mnd

 

67

3 mnd

1.61 t/m 1.67

700 t/m 725

 

46

2 mnd

 

69

3 mnd

1.68 t/m 1.73

730 t/m 755

 

48

2 mnd

 

72

3 mnd

1.74 t/m 1.80

760 t/m 785

 

49

2 mnd

 

73

3 mnd

1.81 t/m 1.87

790 t/m 815

 

50

2 mnd

 

75

3 mnd

1.88 t/m 1.94

820 t/m 845

 

52

2 mnd

 

78

13 wkn

1.95 t/m 2.01

850 t/m 875

 

53

2 mnd

 

79

13 wkn

2.02 t/m 2.08

880 t/m 905

 

54

2 mnd

 

81

13 wkn

2.09 t/m 2.15

910 t/m 935

 

55

2 mnd

 

82

13 wkn

2.16 t/m 2.22

940 t/m 965

 

57

2 mnd

 

85

13 wkn

2.23 t/m 2.30

970 t/m 1.000

 

59

2 mnd

 

88

13 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bedienen luchtvaartuig < 6.000 kg (privé)

Artikel 2.12 lid 3 wet luchtvaart

– Cockpitpersoneel (piloten)

– stewards/stewardessen en ander boordpersoneel (ongeacht type luchtvaartuig)

 

First offender

1x recidive (5 jaar), meermalen recidive = maatwerk

Bag

Ugl

Geldboete

OBV in weken

Gevangenisstraf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenisstraf

0.22 t/m 0.28

95 t/m 120

275

   

400

   

0.29 t/m 0.35

125 t/m 150

425

   

600

   

0.36 t/m 0.41

155 t/m 180

550

   

800

   

0.42 t/m 0.48

185 t/m 210

700

   

1.000

   

0.49 t/m 0.55

215 t/m 240

850

   

1.200

   

0.56 t/m 0.62

245 t/m 270

1.000

   

1.500

   

0.63 t/m 0.69

275 t/m 300

1.100

15

 

1.600

22

 

0.70 t/m 0.76

305 t/m 330

1.200

18

 

1.800

27

 

0.77 t/m 0.83

335 t/m 360

1.400

21

 

2.100

31

 

0.84 t/m 0.90

365 t/m 390

1.500

24

 

2.200

36

 

0.91 t/m 0.97

395 t/m 420

1.600

26

 

2.400

39

 

0.98 t/m 1.04

425 t/m 450

1.600

27

 

2.400

40

 

1.05 t/m 1.10

455 t/m 480

1.700

28

 

2.500

42

 

1.11 t/m 1.17

485 t/m 510

1.700

28

 

2.500

42

 

1.18 t/m 1.24

515 t/m 540

1.700

29

 

2.500

43

 

1.25 t/m 1.31

545 t/m 570

1.800

30

 

2.700

45

 

1.32 t/m 1.38

575 t/m 600

1.800

31

 

2.700

46

 

1.39 t/m 1.45

605 t/m 630

1.900

32

 

2.800

48

 

1.46 t/m 1.53

635 t/m 665

1.900

33

 

2.800

49

 

1.54 t/m 1.60

670 t/m 695

 

34

1 mnd

 

51

6 wkn

1.61 t/m 1.67

700 t/m 725

 

34

1 mnd

 

51

6 wkn

1.68 t/m 1.73

730 t/m 755

 

35

1 mnd

 

52

6 wkn

1.74 t/m 1.80

760 t/m 785

 

36

1 mnd

 

54

6 wkn

1.81 t/m 1.87

790 t/m 815

 

37

1 mnd

 

55

6 wkn

1.88 t/m 1.94

820 t/m 845

 

38

1 mnd

 

57

6 wkn

1.95 t/m 2.01

850 t/m 875

 

38

1 mnd

 

57

6 wkn

2.02 t/m 2.08

880 t/m 905

 

39

1 mnd

 

58

6 wkn

2.09 t/m 2.15

910 t/m 935

 

40

1 mnd

 

60

6 wkn

2.16 t/m 2.22

940 t/m 965

 

41

1 mnd

 

61

7 wkn

2.23 t/m 2.30

970 t/m 1.000

 

42

1 mnd

 

63

7 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Vliegen onder invloed van een stof, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

 

Geen strafverzwarende omstandigheden

Kennelijke staat van dronkenschap

1x recidive (meermalen recidive is altijd maatwerk)

Geldboete

OBV in weken

Gevangenis-straf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenis-straf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenis-straf

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig ≥ 6.000 kg

*luchtverkeersleiders

2.12 lid 1 Wet luchtvaart

2.12 lid 6 wet luchtvaart

65.00

54

   

85

9 wkn

 

101

10 wkn

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig <6.000 kg (bedrijfsmatig)

*Assistent-luchtverkeersleiders

2.12 lid 1 Wet luchtvaart

2.12 lid 6 wet luchtvaart

4.700

38

   

59

6 wkn

 

70

6 wkn

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig <6.000 kg (Privé)

*cabincrew

2.12 lid 1 Wet luchtvaart

2.12 lid 6 wet luchtvaart

1.700

29

   

42

5 wkn

 

48

5 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef danwel achteraf weigeren bloedonderzoek art 11.6 wet luchtvaart

 

Geen strafverzwarende omstandigheden

Kennelijke staat van dronkenschap

1x recidive (meermalen recidive is altijd maatwerk)

Geldboete

OBV in weken

Gevangenis-straf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenis-straf

Geldboete

OBV in weken

Gevangenis-straf

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig ≥ 6.000 kg

*luchtverkeersleiders

11.6 Wet luchtvaart

Jo 11.8a wet Luchtvaart

7.000

59

   

92

11 wkn

 

109

12 wkn

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig <6.000 kg (bedrijfsmatig)

*Assistent-luchtverkeersleiders

11.6 Wet luchtvaart

Jo 11.8a wet Luchtvaart

4.900

41

   

64

9 wkn

 

75

10wkn

* Cockpitpersoneel luchtvaartuig <6.000 kg (Privé)

*cabincrew

11.6 Wet luchtvaart

1.800

31

   

45

1 mnd

 

52

5 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Vliegen tijdens duur vliegverbod 11.5 lid 1 en lid 2 jo 11.5 lid 4 wet luchtvaart

 

geldboete

First offender

1x recidive (meermalen is altijd maatwerk)

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig ≥ 6.000 kg

*luchtverkeersleiders

2.700

4.000

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig <6.000 kg (bedrijfsmatig)

*Assistent-luchtverkeersleiders

1.800

2.700

*Cockpitpersoneel luchtvaartuig <6.000 kg (Privé)

*cabincrew

700

1.000

Terug naar begin van de pagina