Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Financiën

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-12-2023.]
Geldend van 14-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 4 december 2017, kenmerk BJZ 2017-227551, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Financiën in het bijzonder zal zijn belast

Artikel 1

De Staatssecretaris van Financiën is binnen de grenzen van het door de Minister van Financiën vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

  • a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende;

  • b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden;

  • c. de aangelegenheden betreffende de exportkredietverzekeringen en -faciliteiten;

  • d. de aangelegenheden betreffende Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV;

  • e. de aangelegenheden betreffende het muntwezen;

  • f. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Terug naar begin van de pagina