Tijdelijke beleidsregel anticiperend handhaven start- en landingsbaan Luchthaven Maastricht

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 13-12-2017 t/m heden

Tijdelijke beleidsregel anticiperend handhaven start- en landingsbaan Luchthaven Maastricht

Artikel 3

  • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. Als de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt gepubliceerd, wordt uitgegeven na 6 december 2017, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van deze Staatscourant, en werkt zij terug tot en met 6 december 2017.

  • 2. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2019 of zoveel eerder als het Luchthavenbesluit Maastricht in werking treedt.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

De Inspecteur Generaal Leefomgeving en Transport,

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina