Besluit vaststelling tijdstip bedoeld in artikel 220a, achtste lid, Pensioenwet en [...] 214, tiende lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 29 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 220a, achtste lid, van de Pensioenwet en artikel 214, tiende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2017, nr. 2017-0000187541,

Gelet op artikel 220a, achtste lid, van de Pensioenwet en artikel 214, tiende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Uitgegeven de achtste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina