Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Bekendmaking van 27 november 2017, nr. 2146626 van de gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation over 2018, en vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Deze bekendmaking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2017

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina