Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 14 november 2017

A. Paling

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina