Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld op 1,60%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 14 november 2017

A. Paling

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven