Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 november 2017, kenmerk 1258503-170318-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2018 (Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018)

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina