Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-11-2019.]
Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-11-2017.
Geldend van 28-11-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 28-11-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-11-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-11-2017 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67566 1251358-169790 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67566
Naar boven