Besluit vaststelling subsidieplafonds Regeling kwaliteitsafspraken mbo kalenderjaar 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2017, nr. MBO-1255120 inzake de vaststelling van de subsidieplafonds van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo voor het kalenderjaar 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.2, eerste lid, artikel 3.3, eerste lid, en artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo;

Besluit:

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Terug naar begin van de pagina