Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.21

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 6.13, 7.11, 7.2, 7.26, 7.27, 7.5
 2. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018
  Artikelen: 3.5, 3.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel 19
 2. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Artikel 1b
 3. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 11.7, 2.1, 2.7, 3.7, 4.4, 5.4, 5.7
  Bijlage 10
Terug naar begin van de pagina