Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.5

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
    Artikel 19
  2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
    Artikel 11.7
    Bijlage 10
Terug naar begin van de pagina