Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.20

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.3

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage 3
  Artikelen 3.10, 3.2
 2. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 4.22

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 11.7, 6.17
  Bijlage 10

Verwijzingen naar § 3.3.2

 1. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Artikel 1b
 2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 10.7, 3.24, 3.3
  Bijlage 1
Terug naar begin van de pagina