Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 3.2.4

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 11.7, 6.17
  Bijlage 10

Verwijzingen naar Afdeling 3.2

 1. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
  Artikel 4
 2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlagen 1, 7
  Artikelen 3.17, 3.18, 3.20, 3.22, 4.21, 6.14
Terug naar begin van de pagina