Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.12

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 3.11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 11.7, 6.17
  Bijlage 10

Verwijzingen naar Afdeling 3.2

 1. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
  Artikel 4
 2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlagen 1, 7
  Artikelen 3.17, 3.18, 3.20, 3.22, 4.21, 6.14
Terug naar begin van de pagina