Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001802, houdende naamswijziging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 oktober 2017, nr. 3213921;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De naam van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te wijzigen in: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Naar boven