Besluit beperking openbaarheid archief Secretaris-Generaal en organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 bij overbrenging naar archiefbewaarplaats

[Regeling vervallen per 21-12-2017.]
Geldend van 01-11-2017 t/m 20-12-2017

Besluit van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van het archief van de Secretaris-Generaal en zijn organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in de archieven van de Secretaris-Generaal en zijn organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 beperkingen aan de openbaarheid behoeft:

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 21-07-2016, met kenmerk edoc-#1022691-V1.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2017]

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

103

2067

147

2056

148

2056

149

2056

150

2056

151

2056

152

2056

153

2056

154

2056

155

2057

156

2057

157

2057

158

2057

159

5057

160

2057

161

2057

162

2057

163

2058

164

2058

165

2058

166

2058

167

2058

168

2058

169

2059

170

2059

171

2059

172

2059

173

2059

174

2059

175

2060

176

2060

177

2060

178

2060

179

2060

180

2060

181

2061

182

2061

183

2061

184

2061

185

2061

186

2061

187

2061

188

2062

189

2062

190

2062

191

2062

192

2062

193

2063

194

2063

195

2063

196

2063

197

2063

198

2063

199

2063

200

2064

201

2064

202

5064

203

2064

204

2064

205

2064

206

2064

207

2064

208

2064

209

2065

210

2065

211

2065

212

2065

213

2065

214

2065

215

2065

216

2065

217

2065

218

2065

219

2066

220

2066

221

2066

222

2066

223

2066

224

2066

225

2066

226

2066

227

2067

228

2067

229

2067

230

2067

231

2067

232

2067

233

2067

234

2067

235

2068

236

2068

237

2068

238

2068

239

2068

240

2068

241

2068

242

2068

243

2068

244

2059

245

2031

246

2035

248

2038

249

2038

250

2042

251

2031

252

2032

253

2032

254

2032

255

2032

256

2032

257

2032

258

2032

259

2032

260

2032

261

2032

262

2033

263

2034

264

2035

265

2038

266

2042

267

2034

268

2035

269

2036

270

2038

271

2040

272

2042

273

2033

274

2035

275

2038

276

2040

277

2042

278

2058

279

2060

280

2061

281

2062

282

2063

283

2063

284

2064

285

2064

286

2065

287

2066

288

2067

289

2039

290

2040

291

2041

292

2041

293

2042

294

2042

295

2042

296

2042

297

2042

298

2042

299

2042

300

2042

301

2038

302

2042

303

2035

304

2038

305

2040

306

2040

307

2040

309

2035

310

2038

311

2039

312

2040

313

2041

314

2042

315

2042

316

2042

317

2038

318

2067

322

2039

324

2067

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2017]

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

38

2067

42

2032

43

2058

44

2059

45

2059

46

2060

47

2061

48

2062

49

2065

61

2045

67

2060

68

2061

69

2066

125

2043

130

2041

131

2042

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2017]

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2017]

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Secretaris-Generaal en zijn organisatie-eenheden (1955) 1976–1991’.

Den Haag, 18 oktober 2017

De Minister van Defensie,

voor deze,

De Secretaris-Generaal

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina