Besluit vaststelling sectorpremies 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2018 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 10 oktober 2017

Voorzitter Raad van Bestuur,

B.J. Bruins

Bijlage 1. Sectorpremies 2018

Premies x 1%

Sector

Sectorpremie

2 Tabakverwerkende industrie

2,50

4 Baggerbedrijf

0,65

5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,59

6 Timmerindustrie

0,14

7 Meubel- en orgelbouwindustrie

0,72

8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,40

9 Grafische industrie

1,49

10 Metaalindustrie

0,94

11 Elektrotechnische industrie

1,00

12 Metaal-en technische bedrijfstakken

0,70

13 Bakkerijen

1,08

14 Suikerverwerkende industrie

0,71

15 Slagersbedrijven

0,76

16 Slagers overig

1,43

17 Detailhandel en ambachten

1,42

18 Reiniging

2,00

19 Grootwinkelbedrijf

1,10

20 Havenbedrijven

1,84

21 Havenclassificeerders

0,50

22 Binnenscheepvaart

0,48

23 Visserij

0,00

24 Koopvaardij

1,38

25 Vervoer KLM

0,36

26 Vervoer NS

0,32

27 Vervoer posterijen

1,47

28 Taxivervoer

2,43

29 Openbaar Vervoer

0,61

30 Besloten busvervoer

2,00

31 Overig personenvervoer te land en in de lucht

1,39

32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,86

34 Horeca catering

0,98

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,64

38 Banken

3,86

39 Verzekeringswezen

1,27

40 Uitgeverij

1,54

41 Groothandel I

1,11

42 Groothandel II

1,30

43 Zakelijke Dienstverlening I

0,80

44 Zakelijke Dienstverlening II

1,34

45 Zakelijke Dienstverlening III

1,97

46 Zuivelindustrie

0,75

47 Textielindustrie

1,50

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,37

49 Chemische industrie

0,77

50 Voedingsindustrie

1,20

51 Algemene industrie

2,95

53 Bewakingsondernemingen

1,65

55 Overige takken van bedrijf en beroep

1,38

57 Stukadoorsbedrijf

0,32

58 Dakdekkersbedrijf

2,00

59 Mortelbedrijf

0,21

60 Steenhouwersbedrijf

0,16

61 – 66 Overheid

0,42

67 Werk en (re)Integratie

1,92

68 Railbouw

0,31

69 Telecommunicatie

1,83

Bijlage 2. Sectorpremies per premiegroep 2018

Premies x 1%

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf

 

Kort

2,78

Lang

0,66

Gemiddeld

1,08

   

3 Bouwbedrijf

 

Kort

5,74

Lang

1,30

Gemiddeld

1,63

   

33 Horeca algemeen

 

Kort

2,92

Lang

0,72

Gemiddeld

1,53

   

52 Uitzendbedrijven

 

Detachering

2,66

Intermediaire diensten

2,18

Uitzendbedrijven I A

2,70

Uitzendbedrijven II A

3,24

Uitzendbedrijven I B en II B

2,81

Gemiddeld

2,93

   

54 Culturele instellingen

 

Kort

5,39

Lang

1,19

Gemiddeld

2,06

   

56 Schildersbedrijf

 

Kort

1,75

Lang

0,64

Gemiddeld

0,72

Terug naar begin van de pagina