Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, 2017-0000163151, tot goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde lastenplafonds sectorfondsen 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2018 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2018.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 10 oktober 2017

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Lastenplafonds sectorfondsen 2018

Lastenplafond x 1%

Sector

Lastenplafond

1 Agrarisch bedrijf

3,75

2 Tabakverwerkende industrie

5,00

3 Bouwbedrijf

4,50

4 Baggerbedrijf

3,75

5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

4,50

6 Timmerindustrie

4,50

7 Meubel- en orgelbouwindustrie

4,50

8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

4,50

9 Grafische industrie

4,50

10 Metaalindustrie

3,75

11 Elektrotechnische industrie

3,75

12 Metaal-en technische bedrijfstakken

3,75

13 Bakkerijen

3,75

14 Suikerverwerkende industrie

3,75

15 Slagersbedrijven

3,75

16 Slagers overig

3,75

17 Detailhandel en ambachten

4,50

18 Reiniging

4,50

19 Grootwinkelbedrijf

3,75

20 Havenbedrijven

4,50

21 Havenclassificeerders

3,75

22 Binnenscheepvaart

3,75

23 Visserij

3,75

24 Koopvaardij

3,75

25 Vervoer KLM

3,75

26 Vervoer NS

3,75

27 Vervoer posterijen

4,50

28 Taxivervoer

5,00

29 Openbaar Vervoer

3,75

30 Besloten busvervoer

4,50

31 Overig personenvervoer te land en in de lucht

4,50

32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht

3,75

33 Horeca algemeen

4,50

34 Horeca catering

4,50

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

3,75

38 Banken

4,50

39 Verzekeringswezen

3,75

40 Uitgeverij

4,50

41 Groothandel I

3,75

42 Groothandel II

3,75

43 Zakelijke Dienstverlening I

3,75

44 Zakelijke Dienstverlening II

3,75

45 Zakelijke Dienstverlening III

4,50

46 Zuivelindustrie

3,75

47 Textielindustrie

3,75

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

3,75

49 Chemische industrie

3,75

50 Voedingsindustrie

3,75

51 Algemene industrie

3,75

52 Uitzendbedrijven

5,75

53 Bewakingsondernemingen

4,50

54 Culturele instellingen

4,50

55 Overige takken van bedrijf en beroep

4,50

56 Schildersbedrijf

5,75

57 Stukadoorsbedrijf

5,00

58 Dakdekkersbedrijf

5,00

59 Mortelbedrijf

4,50

60 Steenhouwersbedrijf

4,50

61 – 66 Overheid

4,50

67 Werk en (re)Integratie

4,50

68 Railbouw

3,75

69 Telecommunicatie

4,50

Terug naar begin van de pagina