Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Geldend van 11-10-2017 t/m heden

Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;

Besluit:

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2017.

Amsterdam, 2 oktober 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/ Bestuurder

Terug naar begin van de pagina