Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Gasselternijveenschemond 2017

[Regeling vervallen per 30-04-2018.]
Geldend van 20-09-2017 t/m 29-04-2018

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 september 2017, nr. WJZ/17148356, houdende een verbod op het vervoer van bijen in of vanuit een 3-kilometergebied in Gasselternijveenschemond (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Gasselternijveenschemond 2017)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1992, L 268) en de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-04-2018]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Tuinstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Dideldomweg tot aan Zwarteweg.

 • 2. Zwarteweg volgen in oostelijke richting tot aan Kopweg.

 • 3. Kopweg volgen in noordelijke richting tot aan Langestraat.

 • 4. Langestraat volgen in noordoostelijke richting tot aan Nieuwediep.

 • 5. Nieuwediep volgen in noordwestelijke richting tot aan Gietermond.

 • 6. Gietermond volgen in noordoostelijke richting tot aan Unikenkade.

 • 7. Unikenkade volgen in zuidoostelijke richting via brug over het Stadskanaal Unikenstraat volgen tot aan Dalweg.

 • 8. Dalweg volgen in noordelijke richting tot aan Jachtveen.

 • 9. Jachtveen volgen in oostelijke richting tot aan Pekelderstraat.

 • 10. Pekelderstraat volgen tot aan A.G.Wildervanckkanaal.

 • 11. A.G.Wildervanckkanaal volgen in oostelijke richting tot aan Onstwedderweg.

 • 12. Onstwedderweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Atlantislaan.

 • 13. Atlantislaan volgen in zuidelijke richting tot aan Europalaan.

 • 14. Europalaan zolgen in zuidwestelijke richting tot aan Navolaan.

 • 15. Navolaan volgen in oostelijke richting tot aan Nautiliusweg N374.

 • 16. Nautiliusweg overgaand in Buinerweg volgen in zuidwestelijke / westelijke tot aan Tweederdeweg Noord.

 • 17. Tweederdeweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Drentse mondenweg N379.

 • 18. Drentse mondenweg N379 volgen in noordwestelijke richting tot aan Verbindingsweg.

 • 19. Verbindingsweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Achterweg.

 • 20. Achterweg volgen in noordelijke richting tot aan Markescheiding.

 • 21. Markescheiding volgen in oostelijke richting tot aan Schreierswijk.

 • 22. Schreierswijk volgen in noordelijke richting tot aan Baptistenkade.

 • 23. Baptistenkade volgen in oostelijke richting overgaand in Vaart tot aan Tuinstraat.

Artikel 2

[Vervallen per 30-04-2018]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 3

[Vervallen per 30-04-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Gasselternijveenschemond 2017.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2017

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

M. Sonnema

directeur-generaal Agro en Natuur

Terug naar begin van de pagina