Besluit tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, Vreemdelingenbesluit 2000

[Regeling vervallen per 01-04-2018.]
Geldend van 01-10-2017 t/m 31-03-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017, nummer 2126407, tot tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 4.17b, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Gehoord de Commandant van de Koninklijke Marechaussee;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 september 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina