Regeling digitale vaardigheden educatie 2018

Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk MBO/1214093
Identificatienummer BWBR0040019
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stcrt. 2021/25700 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2022 (Stb. 2021/586).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 11-05-2021 Stcrt. 2021, 25700 MBO/27828600 30-11-2021 Stb. 2021, 586
Nieuwe-regeling 22-09-2017 Stcrt. 2017, 54468 MBO/1214093 22-09-2017 Stcrt. 2017, 54468
Naar boven