Regeling aanwijzing computercrisisteams

[Regeling vervallen per 17-11-2018.]
Geldend van 01-10-2017 t/m 16-11-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 september 2017, nr. 2128513, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2018]

Als computercrisisteams als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b, en 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity, worden aangewezen de nationale computercrisisteams van de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing computercrisisteams.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina