Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

[Regeling vervallen per 15-03-2018.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-10-2017 t/m 14-03-2018

Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Achtergrond

In verband met de invoering van de wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014, 353), zoals deze per 1 juli 2017 in werking is getreden, is deze richtlijn uitgebreid.

Beschrijving

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod en heeft een eigen recidiveregeling.

De richtlijn

Zie onderstaande tabellen, die in de bijlage zijn opgenomen.

Tabel nummer

artikel

Omschrijving en toepassingsbereik

1a

8 lid 2 onder a en b WVW1994

Ervaren bestuurder motorrijtuig ex brom-snorfiets

1b

8 lid 3 WVW1994

Beginnend bestuurder motorijtuigen ex brom-snorfiets

1c

8 lid 4 onder a en b WVW1994

Bestuurder motorrijtuig ex brom- snorfiets zonder rijbewijs

1d

8 lid 1 WVW1994(uitsluitend alcohol)

Bestuurder motorrijtuig ex brom- snorfiets

1e

162, lid 3 WVW1994 (rijden tijdens rijverbod)

Bestuurder motorrijtuig ex brom- snorfiets

2a

8 lid 2 onder a en b WVW1994

Ervaren bestuurder bromfiets(waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor

2b

8 lid 3 of 4 onder a en b WVW1994

Beginnende bestuurder bromfiets(waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) bestuurder bromfiets zonder rijbewijs.

N.B.! Alleen van toepassing op strafrechtelijk meerderjarigen. Voor minderjarige bestuurders van 16 en 17 jaar dient te worden aangesloten bij de richtlijn en het kader voor strafvordering jeugd.

2c

8 lid 1 WVW1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

Bestuurder bromfiets(waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

2d

162, lid 3 WVW1994 (rijden tijdens rijverbod)

Bestuurder bromfiets(waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

3a

8 lid 2 onder a of b WVW1994

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

3b

8 lid 1 WVW1994(uitsluitend alcoholgebruik)

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

4

8 lid 5 WVW194

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets(snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs

5

8 lid 1 WVW1994

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets(snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Enkelvoudig gebruik niet-aangewezen drugs en/of medicijnen.

6

8 lid 5 WVW1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW1994

Bestuurder motorijtuig ex bromfiets(snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Combinatiegebruik van drugs en drugs

7

8 lid 5 WVW1994 en/of 8 lid 1 WVW1994

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets(snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Combinatiegebruik van drugs en alcohol.

8

162 lid 3 WVW1994

Rijden tijdens rijverbod bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel)en gehandicapten voertuig met motor

9

8 lid 5 WVW1994

Bestuurder bromfiets(waaronder inbegrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs

10

8 lid 1 WVW1994

Bestuurder bromfiets(waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Enkelvoudig gebruik niet aangewezen drugs en/of medicijnen

11

8 lid 5 en/of artikel 8 lid 1 WVW1994

Bestuurder bromfiets(waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Combinatiegebruik van drugs en drugs.

12

8 lid 5 en/of 8 lid 1 WVW1994

Bestuurder bromfiets(waaronder begrepen een snorfiets, een brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor. Combinatiegebruik van drugs en alcohol.

13

162 lid 3 WVW1994

Rijden tijdens rijverbod bestuurder bromfiets(waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

14

8 lid 5 WVW1994

Bestuurder fiets of gehandicapten voertuig zonder motor. Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs

15

8 lid 1 WVW1994

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor. Enkelvoudig gebruik niet-aangewezen drugs en/of medicijnen

16

8 lid 5 en of lid 1 WVW1994

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor. Combinatiegebruik van drugs en drugs.

17

8 lid 5 en of lid 1 WVW1994

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor. Combinatiegebruik van drugs en alcohol.

Inhoud

RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL EN/OF DRUGS EN RIJDEN TIJDENS EEN RIJVERBOD

4

Alcohol en motorrijtuig

4

Tabel 1 A

4

Artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994

4

ERVAREN bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

4

Tabel 1 B

4

artikel 8 lid 3 WVW 1994

4

Beginnend bestuurder * motorrijtuigen ex brom-/snorfiets

4

Tabel 1 C

5

Artikel 8 lid 4 onder a** en b WVW 1994

5

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets zonder rijbewijs of tijdens deelname aan het ASP

5

**Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist.

5

Tabel 1 D

5

Artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

5

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

5

Tabel 1 E

6

artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod)

6

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

6

Alcohol en bromfiets c.a.

6

Tabel 2 A

6

artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994

6

‘ERVAREN’ bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor

6

Tabel 2 B

7

artikel 8 lid 3/4onder a en b WVW 1994

7

Beginnende bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel), bestuurder bromfiets zonder rijbewijs of

7

bestuurder bromfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens deelname aan het ASP

7

Tabel 2 C

7

artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

7

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

7

Tabel 2 D

8

artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod)

8

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

8

Alcohol en fiets

8

Tabel 3 A

8

artikel 8 lid 2 a of b WVW 1994

8

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

8

Tabel 3 B

8

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

8

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

8

Drugs en motorrijtuig

8

Tabel 4

8

Artikel 8 lid 5 WVW 1994

8

Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs

8

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

8

Tabel 5

9

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

9

Enkelvoudig gebruik niet-aangewezen drugs en/of medicijnen

9

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

9

Tabel 6

9

Artikel 8 lid 5 WVW1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW1994

9

Combinatiegebruik van drugs en drugs

9

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

9

Tabel 7

10

Artikel 8 lid 5 WVW 1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

10

Combinatiegebruik van drugs en alcohol

10

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

10

Tabel 8

11

Artikel 162 lid 3 WVW 1994

11

Rijden tijdens rijverbod

11

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

11

Drugs en bromfiets c.a.

11

Tabel 9

11

Artikel 8 lid 5 WVW 1994

11

Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs

11

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

11

Tabel 10

11

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

11

Enkelvoudig gebruik niet-aangewezen drugs en/of medicijnen

11

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

11

Tabel 11

12

Artikel 8 lid 5 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

12

Combinatiegebruik van drugs en drugs

12

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

12

Tabel 12

12

Artikel 8 lid 5 WVW 1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

12

Combinatiegebruik van drugs en alcohol

12

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets, een brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

12

Tabel 13

13

Artikel 162 lid 3 WVW 1994

13

Rijden tijdens rijverbod

13

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

13

Drugs en fiets

13

Tabel 14

13

Artikel 8 lid 5 WVW 1994

13

Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs

13

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

13

Tabel 15

13

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

13

Enkelvoudig gebruik niet-aangewezen drugs en/of medicijnen

13

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

13

Tabel 16

14

Artikel 8 lid 5 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

14

Combinatiegebruik van drugs en drugs

14

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

14

Tabel 17

14

Artikel 8 lid 5 WVW 1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

14

Combinatiegebruik van drugs en alcohol

14

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

14

Bijlage Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed en/of tijdens een rijverbod

[Regeling vervallen per 15-03-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering artikel 8, 162 en 163 WVW 1994

[Regeling vervallen per 15-03-2018]

1. Bestuurders motorrijtuigen ex brom-/snorfiets

[Regeling vervallen per 15-03-2018]

Alcohol en motorrijtuig

Tabel 1 A

Artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994

ERVAREN bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive *

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,54 – 0,80‰

235 – 350 µg/l

SB € 325

SB € 425

€ 425 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 425

SB € 550

€ 550 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,15‰

440 – 500 µg/l

SB € 550

SB € 650+ 2mnd OBM ov

€ 650 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16 – 1,30‰

505 – 570 µg/l

SB € 650

SB € 650 + 4 mnd OBM ov

€ 650 + 6 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 650 + 4 mnd OBM ov

SB € 750 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 750 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,51 – 1,65‰

655 – 715 µg/l

SB € 750 + 6 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

1,66 – 1,80‰

720 – 785 µg/l

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01 – 2,15‰

870 – 945 µg/l

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16 – 2,35‰

950 – 1.020 µg/l

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36 – 2,50‰

1025 – 1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51 – 2,75‰

1.095 – 1.195 µg/l

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

80uur TS + 18 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76‰ + hoger

1.200 µg/l + hoger

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

Extra schaal XIV:

   

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

Extra schaal XV:

   

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Extra schaal XVI:

   

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Tabel 1 B

artikel 8 lid 3 WVW 1994

Beginnend bestuurder * motorrijtuigen ex brom – /snorfiets

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive**

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,22 – 0,80‰

95 – 350 µg/l

SB € 300

SB € 350 + 2 mnd OBM ov

€ 350 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 350 + 2 mnd OBM ov

SB € 450+ 4 mnd OBM ov

€ 450 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,15‰

440 – 500 µg/l

SB € 450 + 2 mnd OBM ov

SB € 550 + 4 mnd OBM ov

€ 550 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16 – 1,30‰

505 – 570 µg/l

SB € 550 + 4 mnd OBM ov

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

€ 650 + 6 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

SB € 750 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 750 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,51 – 1,65‰

655 – 715 µg/l

SB € 750 + 6 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

1,66 – 1,80‰

720 – 785 µg/l

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01 – 2,15‰

870 – 945 µg/l

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16 – 2,35‰

950 – 1.020 µg/l

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36 – 2,50‰

1.025 – 1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51 – 2,75‰

1.095 – 1.195 µg/l

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76‰ + hoger

1.200 µg/l + hoger

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

Extra schaal XIV:

   

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

Extra schaal XV:

   

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Extra schaal XVI:

   

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Indien het 1e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de datum afgifte van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994).

** Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt:

 • 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs of

 • 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1e rijbewijs nog geen 18 jaar was.

Tabel 1 C

Artikel 8 lid 4 onder a* en b WVW 1994

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets zonder rijbewijs (of tijdens deelname aan het ASP; pleegdatum voor 1.1.2017!)

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive**

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,22 – 0,80‰

95 – 350 µg/l

SB € 300

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

€ 425 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

SB € 550+ 4 mnd OBM ov

€ 550 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,15‰

440 – 500 µg/l

SB € 550 + 4 mnd OBM ov

SB € 650 + 4 mnd OBM ov

€ 650 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16 – 1,30‰

505 – 570 µg/l

SB € 650 + 4 mnd OBM ov

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

€ 650+ 6 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

SB € 750 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 750 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,51 – 1,65‰

655 – 715 µg/l

SB € 750 + 6 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

1,66 – 1,80‰

720 – 785 µg/l

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

€ 950+ 8 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01 – 2,15‰

870 – 945 µg/l

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16 – 2,35‰

950 – 1.020 µg/l

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36 – 2,50‰

1.025 – 1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51 – 2,75‰

1.095 – 1.195 µg/l

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76‰ + hoger

1.200 µg/l + hoger

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

90uur TS + 21 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

Extra schaal XIV:

   

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

Extra schaal XV:

   

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Extra schaal XVI:

   

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist.

** Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Tabel 1 D

Artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

Bestuurder motorrijtuig ex brom – /snorfiets

 

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Niet tot behoorlijk besturen in staat

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

In kennelijke staat van dronkenschap of soortgelijke toestand

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Aanvullingen op de tabellen 1A, 1B, 1C en 1D.

Soort voertuig: Vrachtauto/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus

= 1 schaal hoger (Tabel 1D naast hogere sanctie)

Rijgedrag:

 

– Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag

= 1 schaal hoger (Tabel 1D naast hogere sanctie)

– Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade sanctie) + en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994)

= 1 schaal hoger (Tabel 1D naast hogere dagvaarden.

Cumulatie:

Ophogingen naar een volgende schaal of naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder autobus veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994):1+1 = 2 schalen hoger of bij Tabel 1D: de 2e naast hogere sanctie. Ook indien die gelijk is aan de eerste. Voorbeeld: bestuurder vrachtauto is in ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat en ongeval (niet artikel 6 WVW1994) 1+1 = 2e naast hogere sanctie nl Euro 1.100 +10 mnd OBM ov.

Tabel 1 E

artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod)

Bestuurder motorrijtuig ex brom – /snorfiets

 

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 proces – verbaal

SB € 500

SB € 600

€ 600 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 proces – verbaal

Indien mogelijk naast hogere sanctie uit tabel 1 D **

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 D

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 D

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 proces – verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 1 A, B of C**

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A, B of C

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A, B of C

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 163 proces – verbaal

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov**

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

** Let op één sanctie bij artikel 8 of artikel 163 WVW 1994 met artikel 162 lid 3 WVW1994

2. Bestuurders brom – of snorfiets, brommobiel en bestuurders gehandicaptenvoertuig met motor

[Regeling vervallen per 15-03-2018]

Alcohol en bromfiets c.a.

Tabel 2 A

artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994

‘ERVAREN’ bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel)

of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,54 – 0,80‰

235 – 350 µg/l

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,30‰

440 – 570 µg/l

SB € 225

SB € 325 + 2 mnd OBM ov

€ 325 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 225 + 1 mnd OBM ov

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

€ 325 + 5 mnd OBM ov

Schaal V:

1,51 – 1,80‰

655 – 785 µg/l

SB € 325 + 2 mnd OBM ov

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

€ 425 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 425 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

2,01 – 2,50‰

870 – 1.090 µg/l

SB € 425 + 6 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500+ 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

2,51‰ en hoger

1.095 µg/l en hoger

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 600+ 9 mnd OBM ov

€ 600+ 9 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

€ 600 + 9 mnd OBM ov

€ 700 + 10 mnd OBM ov

€ 700 + 10 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

€ 700 + 10 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

   

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr

Tabel 2 B

artikel 8 lid 3/4onder a en b WVW 1994 Let op! Deze tabel is van toepassing op strafrechtelijk meerderjarigen. Voor minderjarige bestuurders van 16 en 17 jaar dient te worden aangesloten bij de richtlijn en het kader voor strafvordering jeugd.

Beginnende bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel), bestuurder bromfiets zonder rijbewijs of bestuurder bromfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens deelname aan het ASP(pleegdatum voor 1.1.2017!)

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,22 – 0,80‰

95 – 350 µg/l

SB € 125

SB € 125 + 2 mnd OBM ov

€ 125+ 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 125 + 1 mnd OBM ov

SB € 225 + 4 mnd OBM ov

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,30‰

440 – 570 µg/l

SB € 225 + 2 mnd OBM ov

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

€ 325 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

€ 425 + 5 mnd OBM ov

Schaal V:

1,51 – 1,80‰

655 – 785 µg/l

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

SB € 500 + 5 mnd OBM ov

€ 500 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

SB € 600 + 6 mnd OBM ov

€ 650 + 7 mnd OBM ov

€ 650 + 8 mnd OBM ov

Schaal VII:

2,01 – 2,50‰

870 – 1.090 µg/l

€ 650 + 7 mnd OBM ov

50 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal VIII: hoger

2,51‰ en hoger

1.095 µg/l en hoger

50 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 15 mnd OBM ov

60 uur TS+ 16 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

60 uur TS + 15 mnd OBM o

60 uur TS + 16 mnd OBM ov

60 uur TS + 17 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

60 uur TS + 16 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

   

€ 650 + 7 mnd OBM ov

50 uur TS +12 mnd OBM ov

60 uur TS + 15 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr

Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt:

 • 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs of

 • 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1e rijbewijs nog geen 18 jaar was.

OPMERKING:

Tabel 2 C

artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

 

First offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Niet tot behoorlijk besturen in staat

SB € 325 + 5 mnd OBM ov

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 6 mnd OBM ov

In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325+ 7 mnd OBM ov

In kennelijk staat van dronkenschap of soortgelijke toestand

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325+ 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Aanvullingen op de tabellen 2A, 2B en 2C

Rijgedrag:

– Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag

= 1 schaal hoger (Tabel 2C naast hogere sanctie)

– Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994)

= 1 schaal hoger (Tabel 2C naast hogere sanctie) + dagvaarden

Cumulatie:

Ophogingen naar een volgende schaal of een naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder bromfiets veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) met recidive:1+1 = 2 schalen hoger (Tabel 2C: 2e naast hogere sanctie. Ook indien gelijk aan 1e sanctie)

Tabel 2 D

artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod)

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

 

First offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 WVW 1994 proces – verbaal

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 WVW 1994 proces – verbaal

Indien mogelijk naast hogere sanctie uit tabel 2 C *

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 2 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 2 C

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 WVW 1994 proces – verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 2 A of B*

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B

Rijden tijdens rijverbod in combinatie art. 163 WVW 1994 proces – verbaal

€ 325 + 5 mnd OBM ov*

€ 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 6 mnd OBM ov

* Let op één sanctie voor artikel 8 WVW1994 of 163 WVW1994 en artikel 162 lid 3 WVW 1994

3. Fietsers en bestuurders gehandicaptenvoertuig zonder motor

[Regeling vervallen per 15-03-2018]

Alcohol en fiets

Tabel 3 A

artikel 8 lid 2 a of b WVW 1994

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

Adem/alcohol gehalte

Bloed/alcohol gehalte

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Vanaf 235µg/l

Vanaf 0,54‰

SB€ 100

SB € 200

€ 200

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

 

SB € 125

SB € 225

€ 225

Tabel 3 B

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

 

First offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Uitsluitend gebruik alcohol

SB € 125

SB € 150

€ 150

Drugs en motorrijtuig

Tabel 4

Artikel 8 lid 5 WVW 1994

Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs1

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Enkelvoudig gebruik van drugs, nl. amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, waarbij de concentraties van de stof in het bloed of de som van concentraties van deze amfetamine – achtigen in het bloed meer bedraagt dan 50 microgram/L

SB € 850 + 6 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Enkelvoudig gebruik van cannabis, waarbij de concentratie THC in het bloed meer bedraagt dan 3,0 microgram/L

SB € 850 + 6 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Enkelvoudig gebruik van heroïne en/ of morfine, waarbij de concentratie morfine in het bloed of de som van de concentratie morfine in het bloed meer bedraagt dan 20 microgram/L

SB € 850 + 6 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Enkelvoudig gebruik van GHB, gamma butyrolacton of 1,4 – butanediol waarbij de concentratie GHB in het bloed meer bedraagt dan 10 milligram/L

SB € 850 + 6 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

       

Weigering bloedonderzoek

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 5

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

Enkelvoudig gebruik niet – aangewezen drugs en/of medicijnen1

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Enkelvoudig gebruik van niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI (of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 6

Artikel 8 lid 5 WVW1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW1994

Combinatiegebruik van drugs en drugs1

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Combinatiegebruik van een aangewezen drug en een andere aangewezen drug (Let op combinatiegebruik van heroïne en morfine, wordt als som morfine gemeten en is dus enkelvoudig gebruik; Dat geldt ook voor amfetamine – achtigen; Tabel 4 is dan van toepassing) waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt. (artikel 8 lid 5 WVW 1994)

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van een niet – aangewezen drug of medicijn met één of meer andere niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van één of meer aangewezen drugs, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij de concentratie in het bloed van de afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt (artikel 8 lid 5 WVW 1994) met een of meer niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

Weigering bloedonderzoek

€ 1.000+ 9 mnd OBM ov

€ 1.100+ 10 mnd OBM ov

€ 1.100+ 10 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Tabel 7

Artikel 8 lid 5 WVW 1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

Combinatiegebruik van drugs en alcohol1

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Combinatiegebruik van een aangewezen drug en alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van zowel de afzonderlijk aangewezen drug als de afzonderlijk aangewezen alcohol, telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt en voor alcohol meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed bedroeg (artikel 8 lid 5 WVW 1994)

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van een niet – aangewezen drug of medicijn met het gebruik van alcohol, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed aantrof (artikel 8 lid 5 WVW 1994) en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie van de meetbare stof in het bloed bij de niet – aangewezen drug of het medicijn dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van aangewezen drugs waarbij de concentratie in het bloed van de afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt (artikel 8 lid 5 WVW 1994) met het gebruik van alcohol, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed aantrof (artikel 8 lid 5 WVW1994) met een of meer niet – aangewezen drugs of medicijnen, bij welke niet – aangewezen drugs of medicijnen het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

80 uur TS + 16 mnd OBM ov

Weigering bloedonderzoek

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Aanvullingen bij gebruik van tabellen 4 tot en met 7

Soort voertuig: Vrachtauto/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus

= tabel + € 200 + 2 mnd OBM ov

Rijgedrag:

 

– Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag

= tabel + € 200 + 2 mnd OBM ov

– Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex art. 6 WVW 1994)

= tabel + € 200 + 2 mnd OBM ov + dagvaarden

Cumulatie: Ophogingen naar een hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Bestuurder autobus veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) = sanctie uit tabel + 2x € 200 + 2x 2 mnd OBM ov = € 400 + 4 mnd OBM ov

Opmerkingen:

 • 1. Anders dan bij rijden onder invloed van alcohol heeft de politie geen invorderingsplicht t.a.v. het rijbewijs.

 • 2. Anders dan bij rijden onder invloed van alcohol gelden bij drugs in het verkeer en combinatiegebruik van drugs en alcohol in het verkeer voor zowel beginnende als ervaren bestuurders dezelfde grenswaarden.

Tabel 8

Artikel 162 lid 3 WVW 1994

Rijden tijdens rijverbod

Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Rijden tijdens rijverbod en geen artikel 8 WVW 1994 proces – verbaal

SB € 500

SB € 600

€ 600 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met enkelvoudig gebruik drugs artikel 8 lid 1 WVW 1994 of 8 lid 5 WVW 1994 proces – verbaal

Indien mogelijk één naast hogere sanctie uit tabel 1 of tabel 2

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 of tabel 2

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 of tabel 2

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met combinatiegebruik ex artikel 8 lid 1 WVW 1994 of artikel 8 lid 5 WVW 1994 proces – verbaal

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3A of 3B

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3A of 3B

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3A of 3 B

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met artikel 163 WVW 1994 proces – verbaal

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Drugs en bromfiets c.a.

Tabel 9

Artikel 8 lid 5 WVW 1994

Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs1

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Enkelvoudig gebruik van drugs, nl. amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, waarbij de concentratie van deze stof in het bloed of de som van concentraties van deze amfetamine – achtigen in het bloed meer bedraagt dan 50 microgram/L

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Enkelvoudig gebruik van cannabis, waarbij de concentratie THC in het bloed meer bedraagt dan 3,0 microgram/L

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Enkelvoudig gebruik van heroïne en/ of morfine, waarbij de concentratie morfine in het bloed of de som van de concentratie morfine in het bloed meer bedraagt dan 20 microgram/L

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Enkelvoudig gebruik van GHB, gamma butyrolacton of 1,4 – butanediol, waarbij de concentratie GHB in het bloed meer bedraagt dan 10 milligram/L

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Weigering bloedonderzoek

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 10

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

Enkelvoudig gebruik niet – aangewezen drugs en/of medicijnen1

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 11

Artikel 8 lid 5 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

Combinatiegebruik van drugs en drugs1

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Combinatiegebruik van een aangewezen drug en een andere aangewezen drug (Let op combinatiegebruik van heroïne en morfine, wordt als som morfine gemeten en is dus enkelvoudig gebruik; Dat geldt ook voor amfetamine – achtigen; Zie tabel 9) waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt. (artikel 8 lid 5 WVW 1994)

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van een niet – aangewezen drug of medicijn met één of meer andere niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van één of meer aangewezen drugs, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij de concentratie in het bloed van de afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt (artikel 8 lid 5 WVW 1994) met een of meer niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Weigering bloedonderzoek

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 12

Artikel 8 lid 5 WVW 1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

Combinatiegebruik van drugs en alcohol1

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets, een brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Combinatiegebruik van een aangewezen drug en alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van zowel de afzonderlijk aangewezen drug als de afzonderlijk aangewezen alcohol, telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt en voor alcohol meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed bedroeg (artikel 8 lid 5 WVW 1994)

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van een niet – aangewezen drug of medicijn met het gebruik van alcohol, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed aantrof (artikel 8 lid 5 WVW 1994) en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie van de meetbare stof in het bloed bij de niet – aangewezen drug of het medicijn, dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van aangewezen drugs waarbij de concentratie in het bloed van de afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt (artikel 8 lid 5 WVW 1994) met het gebruik van alcohol, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed aantrof (artikel 8 lid 5 WVW1994) met een of meer niet – aangewezen drugs of medicijnen, bij welke niet – aangewezen drugs of medicijnen het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Weigering bloedonderzoek

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 13

Artikel 162 lid 3 WVW 1994

Rijden tijdens rijverbod

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor

 

First Offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Rijden tijdens rijverbod en geen artikel 8 WVW 1994 proces – verbaal

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met enkelvoudig gebruik drugs met artikel 8 lid 1 WVW 1994 of 8 lid 5 WVW 1994 proces – verbaal

Indien mogelijk één naast hogere sanctie uit tabel 5 of tabel 6

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 5 of tabel 6

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 5 of tabel 6

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met combinatiegebruik ex artikel 8 lid 1 WVW 1994 of artikel 8 lid 5 WVW 1994 proces – verbaal

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 7A of 7B

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 7A of 7B

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 7A of 7B

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met artikel 163 WVW 1994 proces – verbaal

SB € 325 + 5 mnd OBM ov

SB € 325 + 6 mnd OBM ov (let op: bij mogelijk tweede punt als bedoeld in artikel 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 325 + 6 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Drugs en fiets

Tabel 14

Artikel 8 lid 5 WVW 1994

Enkelvoudig gebruik aangewezen drugs1

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Enkelvoudig gebruik van drugs, nl. amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, waarbij de concentratie van de stof in het bloed of de som van concentraties van deze amfetamine – achtigen in het bloed meer bedraagt dan 50 microgram /L

SB € 125

SB € 150

€ 150

Enkelvoudig gebruik van cannabis, waarbij de concentratie THC in het bloed meer bedraagt dan 3,0 microgram/L

SB € 125

SB € 150

€ 150

Enkelvoudig gebruik van heroïne en/of morfine, waarbij de concentratie morfine of de som van de concentratie morfine in het bloed meer bedraagt dan 20 microgram/L

SB € 125

SB € 150

€ 150

Enkelvoudig gebruik van GHB, gamma butyrolacton of 1,4 – butanediol, waarbij de concentratie GHB in het bloed meer bedraagt dan 10 milligram/L

SB € 125

SB € 150

€ 150

Weigering bloedonderzoek

SB € 125

SB € 225

€ 225

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 15

Artikel 8 lid 1 WVW 1994

Enkelvoudig gebruik niet – aangewezen drugs en/of medicijnen1

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

 

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Enkelvoudig gebruik van niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed.

SB € 150

SB € 175

€ 175

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 16

Artikel 8 lid 5 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

Combinatiegebruik van drugs en drugs1

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

 

First Offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Combinatiegebruik van een aangewezen drug en een andere aangewezen drug (Let op combinatiegebruik van heroïne en morfine, wordt als som morfine gemeten en is dus enkelvoudig gebruik; Dat geldt ook voor amfetamine – achtigen; Zie tabel14) waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt. (artikel 8 lid 5WVW 1994)

SB € 200

SB € 225

€ 225

Combinatiegebruik van een niet – aangewezen drug of medicijn met één of meer andere niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

SB € 225

SB € 250

€ 250

Combinatiegebruik van één of meer aangewezen drugs, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij de concentratie in het bloed van de afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt (artikel 8 lid 5 WVW 1994) met een of meer niet – aangewezen drugs of medicijnen en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

SB € 225

SB € 250

€ 250

Weigering bloedonderzoek

SB € 125

SB € 225

€ 225

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Tabel 17

Artikel 8 lid 5 WVW 1994 en/of artikel 8 lid 1 WVW 1994

Combinatiegebruik van drugs en alcohol1

Bestuurder fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor

 

First Offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Combinatiegebruik van een aangewezen drug en alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van zowel de afzonderlijk aangewezen drug als de afzonderlijk aangewezen alcohol, telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt en voor alcohol meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed bedroeg (artikel 8 lid 5 WVW 1994)

SB € 200

SB € 225

€ 225

Combinatiegebruik van een niet – aangewezen drug of medicijn met het gebruik van alcohol, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed aantrof (artikel 8 lid 5 WVW 1994) en de NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) conclusie van de meetbare stof in het bloed bij de niet – aangewezen drug dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig was beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

SB € 225

SB € 250

€ 250

Combinatiegebruik van aangewezen drugs waarbij de concentratie in het bloed van de afzonderlijk aangewezen drug telkens de voor die drug bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt (artikel 8 lid 5 WVW 1994) met het gebruik van alcohol, waarvoor de analytische grenswaarde geldt, waarbij het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed aantrof (artikel 8 lid 5 WVW1994) met een of meer niet – aangewezen drugs, bij welke niet – aangewezen drugs het NFI(of ander geaccrediteerd laboratorium) concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig is beïnvloed (artikel 8 lid 1 WVW 1994)

SB € 225

SB € 250

€ 250

Weigering bloedonderzoek

SB € 125

SB € 225

€ 225

1 Bij in het bloed aangetroffen aangewezen drugs kan -anders dan bij alcohol- geen gebruik worden gemaakt van een gestaffeld progressief tariefstelsel, omdat in de wetenschap nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen de concentraties van de aangetroffen rijgevaarlijke stoffen en de mate van effecten op het (rij)gedrag.’

Aanvullingen op tabellen 9 tot en met 12 en 14 tot en met 17

Rijgedrag:

– Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag.

= naast hogere sanctie

– Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994)

= naast hogere sanctie + dagvaarden

Cumulatie:

Ophogingen naar een naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast.

Gebruikte afkortingen:

 • WVW 1994: Wegenverkeerswet 1994

 • OBM ov: ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

 • SB: strafbeschikking

 • TS: taakstraf

 • GS: gevangenisstraf

 • ASP: alcoholslotprogramma

 • ov: onvoorwaardelijk

 • Sr: wetboek van strafrecht

Naar boven