Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Diervoeder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC35, versie 02)

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Diervoeder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC35, versie 02)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid Diervoeder (IB02-SPEC35, versie 02) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving van toepassing op alle ondernemers die onder de diervoederregelgeving vallen, tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Dat het Specifiek Interventiebeleid Diervoerder (IB02-SPEC35, versie 02) met ingang van 1 oktober 2017 in werking zal treden.

  • 3. Het Specifiek Interventiebeleid Diervoeder (IB02-SPEC35, versie 02) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 4. Dat het Specifiek Interventiebeleid Diervoeder (IB02-SPEC35, versie 02) met ingang van 1 oktober 2017 het op 1 januari 2014 vastgestelde specifieke interventiebeleid vervangt.

, 5 september 2017

De Minister van Economische Zaken

voor deze,

R.J.T. van Lint,

Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Terug naar begin van de pagina