Circulaire Tarieven in strafzaken: urenmaxima voor tripelrapportages

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Circulaire Tarieven in strafzaken: urenmaxima voor tripelrapportages

Met ingang van 1 september 2017, kenmerk 2084694, worden de maxima uren die ten behoeve van het opstellen van tripelrapportages, als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, en artikel 3, tweede en derde lid, van het Besluit tarieven in strafzaken, voor vergoeding in aanmerking komen met zes uur verhoogd. Dit betreft de rapportages waarvan de opdracht in de vervolgingsfase wordt verstrekt. De nieuwe maxima gelden voor opdrachten die op of na 1 september 2017 zijn verstrekt.

Urenmaxima voor tripelrapportages per 1 september 2017

Artikel 2, tweede lid: 24 uur (was 18 uur)

Artikel 2, derde lid: 28 uur (was 22 uur)

Artikel 3, tweede lid: 26 uur (was 20 uur)

Artikel 3, derde lid: 30 uur (was 24 uur).

Bovenstaande wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het Besluit tarieven in strafzaken 2003. Totdat deze wijziging is geformaliseerd biedt deze circulaire de grondslag voor de toepassing van de nieuwe maxima.

Ik verzoek u deze circulaire, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, binnen uw organisatie bekend te maken aan de medewerkers die het aangaat.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Namens deze,

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving,

J.G. Vegter

Terug naar begin van de pagina